Rozmieszczenie organizmow

Badaniem dawnego i obecnego rozmieszczenia geograficznego organizmów zajmuje się biogeografia. Rozmieszczenie organizmów wpływa na ich ewolucję. Darwin interesował się biogeografia, zastanawiając się, dlaczego gatunki występujące na wyspach oceanicznych przypominają zwykle te z najbliższych kontynentów, nawet jeśli środowiska te są różne. Zaobserwował również, że gatunki z wysp oceanicznych nie przypominają gatunków z wysp o podobnych warunkach […]

Stratyfikacja termiczna

Wyraźne uwarstwienie jezior strefy umiarkowanej, spowodowane zanikaniem światła wraz z głębokością, jest dodatkowo wzmocnione przez stratyfikację termiczną, czyli dużą różnicę temperatury między warstwą powierzchniową jeziora a jego głębinami. Uwarstwienie cieplne pojawia się późną wiosną wskutek nagrzewania przez słońce powierzchniowej warstwy wody, która przez to staje się mniej gęsta. Latem chłodna woda zalega przy dnie jeziora […]

Srodowisko zwierzat

Dane kopalne wskazują, że zwierzęta pojawiły się w prekambrze w środowisku płytkich mórz. Obecnie zwierzęta występują niemal we wszystkich środowiskach, lecz przedstawiciele większości typów nadal zamieszkują morza. Życie w oceanie zapewnia wiele korzyści. Wyporność wody morskiej umożliwia licznym organizmom unoszenie się w toni. Dzięki ogromnej objętości wody, temperatura środowiska jest stosunkowo stalą. Ciśnienie osmotyczne płynów […]

Komorki macierzyste

Komórki macierzyste są komórkami niezróżnicowanymi, które mogą dzielić się, dając różnicujące się komórki, a zarazem zachowują zdolność do namnazania się bez utraty swoich wlaściwości, a więc utrzymują stale pewną populacje komórek macierzystych. Najbardziej wszechstronne spośród nich są totipotencjalne, tj. zdolne do przekształcenia się w komórki dowolnego typu. Inne, zwane pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi, są bardziej wyspecjalizowane […]

Alloploidyzacja

Wskutek działania mechanizmów izolacji rozrodczej omówionych wyżej, połączenie się dwu gamet pochodzących od różnych gatunków rzadko daje żywotne potomstwo; jeśli potomstwo powstaje, jest zwykle bezpłodne. Przed powstaniem gamet, podczas mejozy, następu-:e redukcja liczby chromosomów. Pary chromosomów homologicznych, by zostać prawidłowo rozdzielone do gamet, muszą się spotkać (proces zwany koniugacją) w profazie I. Koniugacja zwykle nie […]

Znaczenie mitozy

W wyniku podziału mitotycznego z jednej komórki powstają dwie komórki potomne o identycznym składzie chromosomowym, zawierające przeto dokładnie taką samą informację genetyczną. Oczywiście głównym aktem stanowiącym podstawę tego procesu jest replikacja DNA chromosomowego w okresie S interfazy. Sama mitoza, jakkolwiek wizualnie jest najbardziej „dramatyczną” częścią cyklu komórkowego, w rzeczywistości stanowi tylko złożony mechanizm zapewniający równomierne […]

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

From the blog

Rozmieszczenie organizmow

Posted on October 9 - 2014 | Comments Off

Badaniem dawnego i obecnego rozmieszczenia geograficznego organizmów zajmuje się biogeografia. Rozmieszczenie organizmów wpływa na ich ewolucję. Darwin interesował się biogeografia, zastanawiając się, dlaczego gatunki występujące […]

Read More

Stratyfikacja termiczna

Posted on October 9 - 2014 | Comments Off

Wyraźne uwarstwienie jezior strefy umiarkowanej, spowodowane zanikaniem światła wraz z głębokością, jest dodatkowo wzmocnione przez stratyfikację termiczną, czyli dużą różnicę temperatury między warstwą powierzchniową jeziora […]

Read More

Srodowisko zwierzat

Posted on October 9 - 2014 | Comments Off

Dane kopalne wskazują, że zwierzęta pojawiły się w prekambrze w środowisku płytkich mórz. Obecnie zwierzęta występują niemal we wszystkich środowiskach, lecz przedstawiciele większości typów nadal […]

Read More